ขั้นตอนการสมัคร

สนใจสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

สินเชื่อการศึกษา เป็นสินเชื่อที่ให้บริการสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการลดภาระของผู้ปกครอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด โดยมีขั้นตอนการขอสินเชื่อทั้งระบบออนไลน์

การกู้สินเชื่อ บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด

1. เข้าไปที่ https://wel-education-loan.com/บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด

2. เลือก สมัครสมาชิก จะปรากฏหน้าให้สร้างบัญชีผู้ใช้งาน กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบ ยืนยันตัวตน (ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ) จากนั้น กด CREAT ACCOUNT       

 กดไปที่ เมนูมุมบน การนั้นจะเจอกับ - หน้าหลัก
     - เกี่ยวกับเรา
     - บริการ
     - สมัครสมาชิก
     - ขอสินเชื่อออนไลน์
     - บัญชีผู้ใช้งาน
       ให้เลือกที่ สมัครสมาชิก


3. เลือก สมัครสมาชิก จะปรากฏหน้าให้สร้างบัญชีผู้ใช้งาน กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบ เช่น 
       - เลือกขอสินเชื่อเพื่อศึกษาต่อในระดับ
       - ปีการศึกษาที่จะเริ่มขอสินเชื่อ
       - สถาบันการศึกษา
       - สาขาที่ต้องการศึกษา
       

4. ยืนยันตัวตน (ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ) จากนั้น กด CREATE ACCOUNT

5. จะมี Mail ส่งมาเพื่อยืนยันและสร้างรหัสผ่าน แต่ถ้าไม่เจอในกล่องข้อความให้ไปค้นหาที่ถังขยะMail

6. จากนั้น กดไปที่ เปิดใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ จะปรากฏหน้า เข้าสู่ระบบ

7. กด สมัครขอสินเชื่อ จากนั้นกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน มีทั้งหมด 5 หน้า
     - รายละเอียดผู้กู้
     - หน้าสำหรับผู้ขอสินเชื่อเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท / เอก เท่านั้น
     - รายละเอียดผู้ค้ำ บิดา มารดา หรือบุคคลสำคัญของผู้กู้
     - รายละเอียดอาชีพ - ใบนำส่งเอกสาร - เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอกู้สำหรับผู้กู้
     - ผู้ค้ำ 3 คน ผู้ค้ำที่ศึกษาในสาขาเดียวกับผู้กู้